ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

Այս Կայքում մեր կողմից հավաքվող ամբողջ տեղեկատվության նկատմամբ կիրառվում է Գաղտնիության Կանոնները: Կայքն ու Ծառայություններն օգտագործելով՝ Դուք համաձայնում եք մեր կողմից Գաղտնիության Կանոններին համապատասխան, Ձեր տեղեկատվության նկատմամբ ձեռնարկված բոլոր քայլերին: Դուք երաշխավորում և հավաստիացնում եք, որ Ձեր կողմից տրամադրված ամբողջ տեղեկատվությունը ճշգրիտ է: Դուք նույնպես համաձայն եք ՀԱԿԱ-ՍՊԱՄԻ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ և ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ Կանոններին:

ՀԱԿԱ-ՍՊԱՄԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

Դուք ընդունում և համաձայնում եք youprint-ի օգտագործողներին youprint-ի հեռահաղորդակցության համակարգով չպահանջված գովազդ և այլ չպահանջված հաղորդագրություններ ուղարկելը բացահայտորեն արգելվում է սույն կանոներով (Կանոններ): Դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ youprint-ը կարող է ժամանակ առ ժամանակ հսկել Ձեր կողմից Ծառայությունների օգտագործումը կենդանի հսկիչների կամ ավտոմատ համակարգչային ծրագրի միջոցով սփամերի կամ համակարգչային խարդախություններին (scams) նմանվող վարքագիծը նշելով՝ օգտագործողների շփումներում կամ youprint-ի ցանցում Քոնթենթի միջոցով:

Ձեր և Ծառայություններից, ինչպես նաև youprint-ի կայքից («Կայք») հատկություններն օգտագործող ցանկացած օգտագործողի միջև հաղորդագրությունները կարող են օգտագործվել՝ բացառապես Կանոններին համաձայն: youprint-ի որևէ չլիազորված օգտագործում համարվում է սույն Կանոնների և կիրառելի օրենսդրության խախտում: Այդ խախտումները կարող են օգտագործողի և նրա գործակալների համար հանգեցնել քրեական և քաղաքացիական պատասխանատվության:

Մենյու